FORMULARZ REKLAMACJI ORAZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

–       Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………………………………………Data:…………………….........................

–       Adres konsumenta(-ów) : ………….…………………………………………………....................................................................

–       Numer telefonu:………………………………………….. – Adres e-mail: ………………………………………….……………..........................

–       Nazwa banku ………………….………………………………………………………………….. ……………………….oraz numer konta bankowego:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROT)

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w ciągu 14 dni od dnia objęcia produktu w posiadanie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży poniższego (-ych) produktu (-ów)

Lp.

Nazwa produktu

Ilość sztuk

 

 

 

 

 

 

 

Numer zamówienia.................................................................................... Data złożenia zamówienia: ………...............................................................

Data i podpis .......................................................................................................................................................................................................................................

REKLAMACJA

Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta za brak zgodności produktu z umową istniejący w chwili dostarczenia produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności produktu określony przez sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niniejszym zgłaszam reklamacjędotyczącą produktu:

.………………………………………………………........................................…………………………..……………………………………………………………………….

Przyczyna reklamacji: ........................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..

Żądanie reklamującego (właściwe zaznaczyć x):

☐ nieodpłatna naprawa   ☐ wymiana na nowy   ☐ ostąpienie od umowy   ☐ obniżenie ceny  

Data i podpis ...................................................................................................................................................................................................................................

 

 

ADRES WYSYŁKI PRODUKTÓW ORAZ ADRES EMAIL SPRZEDAWCY:

ul. Sypniewo 6a/7, 61-327 Poznań

email: beauty@pozn.pl